Algemene voorwaarden & Privacybeleid

  1. Auteursrecht – Het eBook en alle inhoud zijn beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, te distribueren, te verkopen of te reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur of uitgever.
  2. Gebruiksrecht – Het eBook is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gedeeld met anderen zonder toestemming van de auteur of uitgever.
  3. Garanties – Er worden geen garanties gegeven over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van het eBook, en de auteur of uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het eBook.
  4. Technische vereisten – Het eBook kan specifieke technische vereisten hebben, zoals een bepaald bestandsformaat of softwareprogramma, die nodig zijn om het eBook te kunnen lezen.
  5. Prijzen en betaling – Het eBook kan een bepaalde prijs hebben en de betaling kan via Ideal.

Privacybeleid van Robinotof

Bedankt voor het bezoeken van onze website Robinotof en voor het tonen van interesse in onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we verzamelen veilig wordt bewaard en alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen de volgende informatie verzamelen wanneer je onze website bezoekt, je registreert voor onze diensten, of wanneer je contact met ons opneemt via onze website:

  • Persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, en telefoonnummer
  • Betaalgegevens, zoals creditcardgegevens en factuurinformatie
  • Informatie over je bedrijf en je interesses in onze producten en diensten
  • Informatie over je computer, zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem
  • Andere informatie die relevant kan zijn voor onze diensten en aanbiedingen

Waarom verzamelen we deze informatie?

We verzamelen deze informatie om beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten en om onze producten en diensten te verbeteren. We gebruiken deze informatie ook om je op de hoogte te houden van onze aanbiedingen en nieuwsbrieven, maar alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven.

Hoe gebruiken we je persoonlijke informatie?

We zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, zoals het leveren van onze producten en diensten, het beantwoorden van je vragen en het versturen van onze nieuwsbrieven en aanbiedingen.

We zullen je persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. In deze gevallen zullen we ervoor zorgen dat je persoonlijke informatie veilig wordt bewaard en dat deze alleen wordt gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor deze is verstrekt.

Hoe beveiligen we je persoonlijke informatie?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonlijke informatie te beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

Hoe lang bewaren we je persoonlijke informatie?

We bewaren je persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en verwerkt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren.

Robinotof Uraan 46 3894 DK Zeewolde

KVK: 73000744

Contact: Info@robinotof.nl

BTW Nummer: NL065557293B01

Mobiel: 0614526184